Bé vui học toán – Cùng động tay động não nào!

234,000  169,000 

Bộ sách gồm 6 cuốn

• Phân loại
• Cộng trừ
• Số lượng
• Phương hướng – Thời gian
• So sánh
• Quan sát – Suy luận