CỜ CÁ NGỰA “ĐƯỜNG ĐUA THÚ CƯNG”

360,000  275,000 

•Tên sản phẩm: Cờ cá ngựa ĐƯỜNG ĐUA THÚ CƯNG
•Thành phần:
– 04 mặt bàn cờ
– 05 miếng ghép bàn cờ
– 20 quân cờ
– 01 sách học liệu tương tác
– 01 bộ sticker
•Chất liệu:
-Bàn cờ: Bìa cứng carton lạnh
-Quân cờ: Gỗ thông