HỘP BIẾT ƠN VỮNG TIN VIỆT NAM

249,000  199,000 

HỘP BIẾT ƠN VỮNG TIN VIỆT NAM
•28 thẻ (56 trò chơi)
•01 tranh ghép hình
•01 bộ rối que gồm 6 con rối
•04 thẻ bối cảnh
•01 bộ decan trang trí sân khấu rối
•01 học liệu + đáp án
•03 bộ sticker bóc dán
•01 bút dạ
•01 mút lau