HỘP TƯ DUY – CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

249,000  199,000 

HỘP TƯ DUY – CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
31 thẻ (62 trò chơi)
01 bộ rối que gồm 5 con rối
03 thẻ bối cảnh
01 bộ decan trang trí sân khấu rối
01 học liệu + đáp án
03 bộ sticker bóc dán
01 bút dạ
01 mút lau