Mình thích làm người tốt – Những cảm xúc nhỏ quan trọng của bé

129,000  125,000 

Chẳng bao giờ là quá sớm để dạy trẻ về lòng tốt

Trong những năm đầu đời tâm trí của trẻ đã có thể nhận thức được cách mọi người xung quang ứng xử với nhau, đây chính là nền móng cho sự phát triển cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ trong tương lai. Dạy trẻ về lòng tốt chẳng bao giờ là quá sớm.