MÔ HÌNH LẮP RÁP MÔ HÌNH THÀNH PHỐ GIAO THÔNG

299,000  219,000 

Ô HÌNH LẮP RÁP MÔ HÌNH THÀNH PHỐ GIAO THÔNG Sản phẩm gồm 40 chi tiết:

� 5 cây ?

� 3 nhà ?

3 người ?

4 xe ô tô ??

� 1 cầu vượt ?

�11 thanh điểm nối cầu,8 bìa cứng