MÔ HÌNH LẮP RÁP MÔ HÌNH THÀNH PHỐ GIAO THÔNG

299,000  219,000 

Ô HÌNH LẮP RÁP MÔ HÌNH THÀNH PHỐ GIAO THÔNG Sản phẩm gồm 40 chi tiết:

� 5 cây 🌳

� 3 nhà 🏠

3 người 👪

4 xe ô tô 🚃🚃

� 1 cầu vượt 🎢

�11 thanh điểm nối cầu,8 bìa cứng